K Tarazu Se Tolnay Mein Had Se Tajawaz Na Karo,

Al_Quran: 
K Tarazu Se Tolnay Mein Had Se Tajawaz Na Karo, 
Aur Insaf Kay Sath Thek Tolo, 
Aur Tol Kam Mat Karo. 

(Surah Rahaman,Ayat#8Aur 9)
Comments
0 Blogger Comments