As.Salam 0 Alaikum

As.Salam 0 Alaikum

Al_Quran:
Aur Beshak ALLAH Hi Mera Aur Tumhara Parwardigar Hai,
Tou Ussi Ki Ebadat Karo,
Yahi Sedha Rasta Hai.

(Surah Maryam #19,Ayat#36)
Comments
0 Blogger Comments