R0kna meri hasrat thi aur jana uska sh0q...

R0kna meri hasrat thi aur jana uska sh0q...

W0h sh0q pura kr gaya, Meri hasratein t0rr kar..
Comments
0 Blogger Comments